Wie komt er in aanmerking voor loopbaancheques van VDAB?

Iedere inwoner van Vlaanderen of Brussel kan van loopbaancheques van VDAB gebruikmaken als hij in de voorbije 6 jaar zijn 2 loopbaancheques nog niet heeft opgebruikt, als hij vol- of deeltijds als werknemer of zelfstandige aan de slag is én als hij in de laatste 2 jaar minstens 1 jaar als werknemer of zelfstandige gewerkt heeft.

Ook inwoners van andere landen van de EU of EER kunnen loopbaancheques aanvragen als ze werken in Vlaanderen of Brussel. Als je in Wallonië woont kan je dat echter alleen als je verhuisd bent vanuit een ander land van de EU of EER en werkt in Vlaanderen of Brussel!

Enkele voorbeelden:

  Je hebt recht als je:

 • in Vlaanderen/Brussel woont en werkt;
 • in Vlaanderen/Brussel woont en in Nederland werkt;
 • in Vlaanderen/Brussel woont en in Wallonië werkt;
 • in Nederland woont en in Vlaanderen/Brussel werkt;
 • in Frankrijk woonde, verhuisde naar Wallonië en in Vlaanderen/Brussel werkt.
  Je hebt geen recht als je:

 • in Wallonië woont en werkt;
 • in Wallonië woont en in Vlaanderen/Brussel werkt;
 • in Frankrijk woont en in Wallonië werkt.

Er bestaan situaties die gelijkgesteld zijn aan werken als werknemer of zelfstandige. Als je in een dergelijke situatie verkeert, kom je ook in aanmerking voor loopbaancheques van VDAB. Voorbeelden van zulke situaties zijn gebruikmaken van een verlofstelsel, een ziekteuitkering of onderbrekings-, inschakelings- of overbruggingsvergoeding ontvangen, …

Ook als uitzendkracht kan je loopbaancheques aanvragen als je in de voorbije 2 jaar minstens 1 jaar gewerkt hebt of minsten 9 maanden gewerkt hebt, waarvan 4 weken ononderbroken.

Wat als je de voorbije 6 jaar al een loopbaancheque gebruikt hebt?

Je hebt iedere 6 jaar recht op twee loopbaancheques die elk goed zijn voor 4 uur loopbaanbegeleiding. Je kan dus nog gebruikmaken van je tweede loopbaancheque.

Als je bovendien in de voorbije 6 jaar vóór 1 juli 2013 minder dan 6 uur loopbaanbegeleiding hebt gevolgd, heb je nu nog steeds recht op 2 maal 4 uur loopbaanbegeleiding.

Wat als ik in Brussel woon?

Als je in Brussel woont en aan de algemene voorwaarden voldoet, heb je net zoals inwoners van Vlaanderen recht op loopbaancheques.

Wat als ik zelfstandige ben in hoofd- of bijberoep?

Je komt net als werknemers in aanmerking voor loopbaancheques.

Wat als ik op ziekteverlof ben?

Net zoals zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof is dit gelijkgesteld aan werken als werknemer of zelfstandige.

Wat als ik in een opzeggingstermijn zit?

Dit is, net zoals het ontvangen van een verbrekingsvergoeding, gelijkgesteld aan werken als werknemer of zelfstandige.

 
 
 

Deze website is een overzichtssite. Voor de meest actuele en officiële informatie kan je terecht op www.vdab.be